Wettelijke eisen magazijnstellingen

Vanuit de overheid wordt regelgeving rond arbeidsomstandigheden in wetgeving vastgelegd. De nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden kent drie verschillende niveaus, van algemeen naar concreet: Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling. Onder toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er zogenaamde Arbo-Informatiebladen uitgegeven. Deze AI-bladen geven per onderwerp een praktische invulling aan de Arbo- wet- en -regelgeving. 

Bouwregelgeving

In bepaalde gevallen is voor magazijninrichting een vergunning vereist. Een magazijnstelling met een hoogte van meer dan 3 meter wordt beschouwd als een bouwwerk. Een lagere magazijnstelling is dat niet. Verder kan er sprake zijn van een omgevingsvergunning, sloopvergunning of milieuvergunning.  Benieuwd of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Doe dan de vergunningscheck van Omgevingsloket online.

Bouwbesluit

Of u wel of geen vergunning nodig heeft, dient iedere stelling met een hoogte van meer dan 3 meter -vanaf de voet gemeten-  voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.  Denk hierbij aan constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid en brandveiligheid bij het plaatsen of verplaatsen van een magazijnstelling. Rijksoverheid.nl biedt u hier alle informatie over. 

Normen

MeerMagazijn werkt en inspecteert volgens de NEN richtlijnen van:

 

  • NEN-EN 15635 
  • NEN-EN 15620 
  • NEN-EN 15512