Garantie en constructiefouten webshop

Vanzelfsprekend bieden wij standaard garantie op onze producten bij materiaal- en/of fabricagefouten. Op alle palletstellingen in ons webshopassortiment is wettelijke fabrieksgarantie van toepassing. Zo ben je altijd verzekerd van kwalitatieve palletstellingen die aan je wensen en eisen voldoen.

Garantieperiode van 5 jaar

Palletstelling.nl staat voor kwaliteit. Wij verzekeren dat onze palletstellingen bij levering en gebruik naar behoren werken. Mocht het geleverde product ten gevolge van fouten ongeschikt zijn voor gebruik, dan heb je recht op gratis herstel of vervanging. Voor al onze stellingen geldt dat wij 5 jaar fabrieksgarantie bieden. Wanneer reparatie niet mogelijk is, ontvang je een vervangend product. De keuze hiervoor ligt echter bij MeerMagazijn.

Voorwaarden van garantie

Gedurende de garantieperiode zijn op alle leveringen en overeenkomsten waarin wij optreden als aanbieder of leverancier de metaalunie voorwaarden van toepassing. De montagevoorwaarden zijn opgenomen in de handleiding van de leverancier.

Vergunningen gemeente

De wet schrijft voor dat in sommige gevallen voor magazijninrichting een bouwvergunning vereist is. Wij raden aan om hiervoor navraag te doen bij de gemeente. Wij wijzen u er graag op dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor een vergunningsaanvraag en de tijdige verkrijging daarvan.

Neem contact op voor meer informatie

Wanneer het geleverde product defect is bij ontvangst of gedurende de garantietermijn stuk is geraakt, neem dan contact met ons op. In dat geval zullen we samen kijken naar de mogelijkheden en een passende oplossing vinden.