image description

Wetten en normen

Wettelijke eisen magazijnstellingen

Vanuit de overheid wordt regelgeving rond arbeidsomstandigheden in wetgeving vastgelegd. De nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden kent drie verschillende niveaus, van algemeen naar concreet: Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling. Onder toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er zogenaamde Arbo-Informatiebladen uitgegeven. Deze AI-bladen geven per onderwerp een praktische invulling aan de Arbo- wet- en -regelgeving.

Bouwregelgeving

In bepaalde gevallen is voor magazijninrichting een vergunning vereist. Een magazijnstelling met een hoogte van meer dan 3 meter wordt beschouwd als een bouwwerk. Een lagere magazijnstelling is dat niet. Verder kan er sprake zijn van een omgevingsvergunning, sloopvergunning of milieuvergunning.  Benieuwd of er een vergunning nodig is of dat er een melding gedaan moet worden? Doe dan de vergunningscheck van Omgevingsloket online.

Bouwbesluit

Of er wel of geen vergunning nodig is, dient iedere stelling met een hoogte van meer dan 3 meter -vanaf de voet gemeten-  voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.  Denk hierbij aan constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid en brandveiligheid bij het plaatsen of verplaatsen van een magazijnstelling. Rijksoverheid.nl biedt hier alle informatie over.

Normen

MeerMagazijn werkt en inspecteert volgens de NEN richtlijnen van:

  • NEN-EN 15635
  • NEN-EN 15620
  • NEN-EN 15512

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact met ons op
Onze merken en certificeringen