Retour en teruggavebeleid webshop

Herroepingsrecht

 • Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van verkoopovereenkomsten waarop jezelf of een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet  er een mail gestuurd naar MeerMagazijn met een ondubbelzinnige verklaring waarin wij op de hoogte gesteld worden van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
 • Je dient de naam en het bestelnummer te vermelden, en deze te verzenden naar verkoop@meermagazijn.nl

 

Gevolgen van de herroeping

 • Als  je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 • Wij betalen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd;
 • in ieder geval zullen wij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen,of je hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
 • Je bent op tijd als de goederen terugstuurd wordem voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening.
 • Je dient de goederen compleet, ongebruikt, onbeschadigd terug te zenden, indien er goederen ontbreken, gebruikt of beschadigd zijn zullen wij deze kosten in mindering brengen op het terug te storten bedrag.
 • Wij zullen dit aantonen, en alleen de werkelijke beschadigen onderdelen voor de verkoop waarde per onderdeel doorbelasten.

Retouren kunnen verzonden worden naar:

MeerMagazijn
Engelandlaan 6, 2391 PN
Hazerswoude Dorp