De noodzaak van een veilig magazijn

17 januari 2021

Veiligheid

  “Stagiair raakt teen kwijt na valpartij in magazijn
Magazijnmedewerker gewond door omvallende palletstellingen”

Volgens Logistiek.nl vielen in 2019 de meeste doden als ongeval in de logistiek in vier jaar tijd. Een veilig magazijn is daarom noodzakelijk. Maar hoe zorgt u daarvoor?

Een veilig magazijn: wat houdt dat eigenlijk in?

Hoe veilig een magazijn is, is afhankelijk van meerdere onderdelen. Het kan te maken hebben met een juiste indeling van de stellingen en paden, het gebruik van veiligheidskleding voor de medewerkers, het gebruik van onbeschadigde stellingen, goede vluchtroutes  of het gebruik van de juiste veiligheidsproducten zoals een doorvalbeveiliging of een aanrijdbeveiliging. Maar in de eerste plaats is een veilig magazijn een magazijn waar weinig of geen ongelukken gebeuren.

Om het risico tot ongelukken te beperken is het belangrijk dat het magazijn is ingericht volgens de laatste wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Vanuit de overheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wordt deze wet- en regelgeving vastgelegd in drie onderdelen: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het is als bedrijf dus belangrijk dat deze wet- en regelgeving wordt opgevolgd. Zo niet dan loopt de ondernemer onvermijdelijk risico’s.

Wat zijn de risico’s van een onveilig magazijn?

In een onveilig magazijn kunnen ongelukken gebeuren en een ongeval met letsel moet altijd gemeld worden bij de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook wel de Arbeidsinspectie genoemd. Wanneer dit niet wordt gedaan dan riskeert de werkgever een boete die kan oplopen tot maar liefst € 50.000!

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat wanneer er een ongeval in een magazijn is gemeld, de Arbeidsinspectie een onderzoek zal instellen naar de oorzaak. De plaats van het ongeluk wordt dan door een inspecteur bekeken. Hij of zij controleert dan of de veiligheidseisen in het magazijn zijn nageleefd. Deze inspecteur kan op basis van de resultaten uit dit onderzoek besluiten dat er verder onderzoek verricht moet worden. Uiteindelijk kan er een proces verbaal opgemaakt worden en daar kan een boete of zelfs een gevangenisstraf uit voortvloeien.

Hoe kan een werkgever zorgen voor een veilig magazijn?

Wanneer een magazijn ingericht moet worden dan is het raadzaam om alleen met een magazijninrichter te werken die monteurs in dienst heeft met de juiste diploma’s en certificaten. Verder is het belangrijk dat het bedrijf dat de magazijninrichting verzorgt, werkt volgens de NEN richtlijnen. Een NEN norm is een samenvatting waarin beschreven staat welke afspraken er zijn, of aan welke specificaties of criteria een product, dienst of methode moet voldoen. De volgende NEN richtlijnen zijn erg belangrijk zijn op het gebied van magazijninrichting:

  • NEN-EN 15635
  • NEN-EN 15620
  • NEN-EN 15512

Na oplevering van een compleet ingericht magazijn kan een speciaal opgeleide veiligheidsinspecteur een magazijninspectie uitvoeren volgens de Arbo-eisen en normeringen. Deze veiligheidsinspecteur kan eventuele schades, zwakke plekken of gevaarlijke situaties vaststellen. Er volgt dan een rapport met verbeterpunten waarmee de werkgever snel veiligheidsverbeteringen kan doorvoeren en daardoor wordt de kans op een ongelukken een stuk kleiner.

Meer informatie

Wilt u meer weten over magazijninspecties of over de veiligheid in uw magazijn? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u informeren en eventueel een afspraak maken voor een inspectie: 0172-404031.