Maak een duidelijk verkeersplan voor uw magazijn

2 maart 2020

Veiligheid

 Getagd Verkeersplan;

In Nederlandse magazijnen gebeuren jaarlijks zo’n 150 ernstige ongevallen, waarvan gemiddeld 7 met dodelijke afloop*. Vaak ligt onduidelijkheid in de verkeersafspraken daaraan ten grondslag. Het is dus letterlijk van levensbelang om een duidelijk verkeersplan op te stellen voor uw magazijn.

RI&E en het verkeersplan

Vanuit de Arbo-wet is (bijna) iedere organisatie in Nederland verplicht om te beschikken over een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). In deze RI&E staan alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden genoemd voor werkgever en werknemer. Het verkeersplan is een belangrijk onderdeel van deze RI&E. Een bedrijf is niet verplicht om een verkeersplan daarin op te nemen, maar werkgevers moeten er volgens de Arbowet alles aan doen om medewerkers en bezoekers een veilige omgeving te bieden. Dit houdt in dat de werkgever, leidinggevenden moet aanwijzen die erop toezien dat de verkeersregels nageleefd worden. Het is daarom aan te raden het verkeersplan op te nemen in de RI&E.

Werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid

Wanneer er een ongeval in uw magazijn heeft plaatsgevonden dan beoordeelt de Inspectie SZW, op basis van de Arbowet, de mate waarin uw bedrijf maatregelen heeft genomen om de veiligheid van het verkeer in het magazijn te garanderen. De Arbowet geeft namelijk aan dat de werkgever altijd verantwoordelijk is om de veiligheid te waarborgen. 

Welke vragen kunt u stellen bij het maken van een verkeersplan?

  • Is er belijning aanwezig?
  • Is er een apart voetgangersgedeelte?
  • Wordt de verkeersrichting duidelijk aangegeven?
  • Zijn er spiegels aanwezig?
  • Wie komen er in het magazijn? Klanten? Chauffeurs? Schoonmakers?
  • Hangen er duidelijke verkeersborden?
  • Is het plan besproken met de medewerkers?

Uiteraard bestaat het verkeersplan uit veel meer onderdelen dan bovengenoemde punten. Het is daarom verstandig om een specialist naar uw verkeerplan te laten kijken. MeerMagazijn kan daarin ondersteunen door u door te verwijzen naar één van onze partners. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 *bron: NOS 13 september 2016