Checklist veilig werken

28 maart 2017

Veiligheid

Checklist veilig werken uitzendkrachten in magazijn

Stichting Arbo Flexbranche heeft in samenwerking met evofenedex een arbochecklist voor het magazijn ontworpen. Deze checklist brengt de veiligheidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart. Uitzendbureaus weten op deze manier welke risico’s uitzendkrachten lopen en welke maatregelen hiertegen genomen worden binnen het bedrijf. Op die manier wordt de kans op een ongeval tot een minimum beperkt.

evofenedex checklist veilig werken uitzendkrachten